01 юли 2008

Резултати от анкетата за месец юни

Попитахме ви:

"Кой е най-великият период от историята на България?"

Вие отговорихте:

Българското канство 4 (66%)
Първото българско царство 2 (33%)
Второто българско царство 0 (0%)
Княжество България 0 (0%)
Третото българско царство 0 (0%)


Очевидно за повечето от Вас най-великият период от нашата история е българското канство и в това наистина има голям резон. Нужно е само да споменем няколко имена на владетели, за да стане ясно, че по това време България е управлявана от някои от най-достойните си синове: Аспарух, Тервел, Крум, Омуртаг, Маламир, Пресиан и т.н. Нашата държава се противопоставя на огромната Византийска империя и успява да постигне нещо, което никой друг никога не успява, а именно да съществува съвместно с Империята няколко века (времена на войни и мирно съжителство). На второ място вие поставяте Първото българско царство и по този начин се затвърждава схващането, че нашата ранносредновековна история е най-славна в очите на днешните български поколения. Разбира се, имаме много поводи да се гордеем с успехите постигнати от предците ни по време на ранното Средновековие, но това не значи, че няма слава и в другите периоди на историята ни. И днес колкото и да е трудно на нашия народ, ние трябва да продължаваме да вярваме и да се борим, че за България предстоят по-добри дни. Защо утрешният ден да не бъде най-славният в историята на България? Всичко зависи от нас!