01 август 2008

Резултати от анкетата за месец юли

Попитахме ви:

"Коя личност от българското Възраждане олицетворява в най-пълна степен този период от нашата история?"

Вие отговорихте:

Паисий Хилендарски 0 (0%)
Георги Стойков Раковски 5 (62%)
Васил Левски 3 (37%)
Христо Ботев 0 (0%)


От отговорите ви става ясно, че като най-изтъкнат възрожденец приемате най-завършения идеолог на Българското Възраждане - Георги Стойков Раковски. Той успя със силата на словото и действията си да изгради няколко поколения българи, които да милеят за Отечеството си. От такива българи имаме нужда и днес!

Вечна памет на всички български герои от Възраждането!